Betingelser for leige av båtplass, bobilplass og Sjøbud

Bestilling kan kun gjøres gjennom www.hslag.no. Din bestilling er gjeldende fra du mottar ordrebekreftelse på epost. Sjekk at alt stemmer med det du har bestilt. Dersom noe ikke stemmer, gi beskjed fortløpende. Bestillingen er bindende for deg fra bestillingstidspunktet.

Er du usikker på om bestillingen er korrekt gjennomført? Ta kontakt med oss per epost på post@hslag.no.

Dersom leietaker ønsker å avbestille oppholdet i forkant, har en full anledning til å gjøre dette. Leietaker må i så tilfelle underrette Haramsøy Småbåtlag snarest, skriftlig pr.  epost, med henvisning til ordrenummer. Avbestillingen gjelder først når Haramsøy Småbåtlag har mottatt og bekreftet den.

Ved avbestilling over 14 dager før ankomst vil ingen avgifter forekomme. Ved avbestilling 14 dager og under blir leietaker belastet 100% av leiebeløpet.
Bookinger som er flyttet kan ikke endres eller avbestilles.

Alle priser er oppgitt hos www.hslag.no, og er i norske kroner (NOK), inkludert MVA  og alle avgifter. Betaling skjer ved hjelp av en av de aksepterte betalingskort / kredittkort for online booking, som er Visa og Mastercard.

Innsjekkingstidspunkt for båtplasser er 16:00 på bestillingsdatoen, med mindre annet er skriftlig avtalt. Se på kartet hvor din bestilte plass ligger. Dersom du ønsker å bytte plass må du ta kontakt med Haramsøy Småbåtlag.

Utsjekk er senest 12:00, om ikke annet er avtalt på forhånd.

 

Ved leige av Sjøbud skal 

  • Lokale være ryddet og klart til vask
  • Benyttet service være vasket og plassert der det ble funnet

Ved feil eller mangler ved plassen, er leietaker ansvarlig for umiddelbar varsling til oss, senest innen 24 timer fra feilen ble oppdaget. Ved feil eller mangler menes det at plassen ikke tilfredsstiller de spesifikasjoner som fremgår av beskrivelsen, formelle krav gjennom lovverk, eller at teknisk utstyr ikke fungerer (strøm/vann). Leietaker må umiddelbart, senest 2 timer etter innsjekking, kontakte Haramsøy Småbåtlag direkte dersom plassen ikke er i samsvar med avtalen. Etter denne frist har leietaker akseptert plassens tilstand.

Dersom gjesten og Haramsøy Småbåtlag ikke klarer å forhandle seg frem til enighet, tas konflikten videre til Sunnmøre Tingrett i Ålesund.

Dersom leietaker har en tredjepart som ønsker å overdra leiekontrakten for den periode og pris som er avtalt, kan dette gjøres kun etter avtale med Haramsøy Småbåtlag.

Endringer

Haramsøy Småbåtlag forbeholder seg retten til å endre på ovennevnte betingelser uten varsel. Haramsøy Småbåtlag forbeholder seg også retten til å justere priser mht. merverdiavgiftendringer.

Haramsøy Småbåtlag kan ved spesielle situasjoner der det oppstår eks. skade / funksjonsfeil på plassen, booke leietaker om til en annen plass. Det kan eks. være utbedringer som må gjøres for at enheten skal framstå slik den er presentert. Dersom det oppstår situasjoner som gjør at Haramsøy Småbåtlag  må flytte bookinger til en annen enhet, har Haramsøy Småbåtlag rett til dette. Leietaker får da den enheten som er nærmest den leide enheten i standard.

Angrerett

Lov om Angrerett kapittel 5 §19 henviser til begrensningene i Angrerettloven. Punkt b sier at «Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selger ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom». Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom gjelder alle produkter som uteleige av plasser og Sjøbud som selges gjennom Haramsøy Småbåtlag . Det henvises i stedet til de avbestillingsregler som gjelder.

Haramsøy Småbåtlag kan ikke bli holdt ansvarlig dersom din bruk av båt- eller bobilplass ikke har vært gode på grunn av værforholdene. Haramsøy Småbåtlag kan ikke holdes ansvarlig  dersom du ikke kan bruke plassen du har leid på grunnet forhold utenfor vår kontroll.

Dersom du ikke er i stand til å bruke plassen du har leid på grunn av sykdom eller skade, eller andre hindringer som kan oppstå, er ikke Haramsøy Småbåtlag forpliktet til å tilby alternative plasser for deg. Det blir heller ingen refusjon. I slike tilfeller viser vi til reglene for avbestillinger.

Du må være sikker på at du har forsikring som dekker din planlagte bruk av plassen fra det tidspunkt bestillingen er gjort gjennom Haramsøy Småbåtlag. Din forsikring må dekke opp for hele tidspunktet du gjør nytte av produktet, samt reisen til og fra, og personforsikringer. Du må sikre at du har tilstrekkelig dekning for kostnader ved helsehjelp i tilfelle det oppstår en medisinsk nødsituasjon.

Haramsøy Småbåtlag er ikke ansvarlig for følgende hendelser / forhold;

  • Vær eller andre uforutsette eller uunngåelige forhold.
  • Sykdom, skade eller dødsfall inntruffet på en tur.
  • Tap av personlige eiendeler.
  • Dersom du har spesielle medisinske behov, allergier eller spesielle matbehov er det ditt eget ansvar å informere oss om dette ved booking.